Neodkládejte návštěvu lékaře


Jsou Äásti tÄ›la, které patří k tÄ›m intimnÄ›jším, a pokud se zdravotní potíže dotknou právÄ› jich, tak se psychika mnohých bude bránit nutnému vyÅ¡etÅ™ení. OvÅ¡em je dobré se s tím co nejdříve vyrovnat a objednat se na vyÅ¡etÅ™ení skuteÄnÄ› vÄas. Jakékoliv odkládání návÅ¡tÄ›vy lékaÅ™e celou situaci jedinÄ› zkomplikuje. V poÄáteÄním stadiu nemoci je možná neoperativní léÄba hemeroidů, která se provádí pouze ambulantnÄ›. Je to Å™eÅ¡ení rychlé a Å¡etrné. S chirurgickým zákrokem, který je v pozdÄ›jším stadiu nemoci nevyhnutelný, se nedá srovnávat. Operace je spojená s následnou hospitalizací, pracovní neschopností i bolestí.

LéÄba, která nebolí

Pro onemocnÄ›ní v oblasti koneÄníku platí to samé jako v případÄ› vÄ›tÅ¡iny zdravotních potíží. Okamžitá návÅ¡tÄ›va lékaÅ™e, jenž provede odborné vyÅ¡etÅ™ení. Specialisty, kteří mají jak zkuÅ¡enosti, tak i moderní technické vybavení, najdete v nestátním zdravotnickém zařízení ON CLINIC. V ÄŒeské republice jsou centra v Praze a v BrnÄ›. Objednat se můžete i bez doporuÄení praktického lékaÅ™e. LéÄba hemeroidů bude v případÄ›, že jste pÅ™iÅ¡li vÄas, bezbolestná a rychlá. V poÄáteÄním stadiu nemoci lze pomÄ›rnÄ› snadno vaÅ¡e problémy vyÅ™eÅ¡it ambulantnÄ›.