Škola před školou

Že děti jsou naší budoucností, o tom se lze doslechnout téměř na každém kroku. Předtím, než se však budou moci této role zhostit, je nutné dbát na co možná nejlepší jejich vlastní budoucnost, kterou jim v mnoha ohledech může zajišťovat vzdělání.
Ještě předtím, než však dítě začne docházet do dlouhodobě povinného systému vzdělávání v devíti ročnících základních škol, je nutné je postupně připravovat na nároky, které zde na ně budou kladeny – protože tyto se velmi odlišují od požadavků a povinností, jež mělo dítě naplňovat ve fázi svého předškolního věku.
silueta kojence 
Mateřská škola – základ života
Ačkoli podobné tvrzení může někomu připadat nevhodné, opak je pravdou. Právě v rámci preprimárního (tedy předškolního) vzdělávání jsou u dítěte rozvíjeny dovednosti následujícího charakteru:
·         Schopnost zajistit si samostatně základní hygienické potřeby a upevňovat hygienické návyky (docházení na toaletu, čištění zubů, odpočívání a spánek).
·         Schopnost pobývat v kolektivu cizích (myšleno nerodinných) osob bez doprovodu vlastního rodiče či jiné primární pečující osoby.
·         Dovednost komunikace vlastních potřeb, přání či konfliktů.
·         Dovednost práce ve skupině i samostatného jednání.
·         Schopnost udržet pozornost na určitý podnět, pokyn, nebo činnost na dostatečně dlouhou dobu tak, aby bylo možné dané zadání bez větších potíží splnit.
·         Schopnost odložit vlastní potěšení v situacích, kdy není možné jej okamžitě naplňovat (kupříkladu nutnost počkat na zapůjčení požadované hračky až poté, co ji odloží spolužák či kamarád, který se jí právě věnuje apod.).
malá dívka v předškolním věku 
Mateřská škola – nástavba dětství
Právě již zmiňované schopnosti a dovednosti jsou předpokladem pro uznání dítěte za takzvaně školně zralé, tedy schopné vyrovnávat se s požadavky základního vzdělávání bez toho, aby byla dítěte způsobována emocionální, sociální, či dokonce zdravotní újma. Z tohoto důvodu je tak od roku 2017 poslední ročník předškolního vzdělávání a docházky do zařízení mateřských škol nikoli pouhou možností, ale jedná se o povinnost, kterou musejí rodiče vůči svému dítěti v reálné praxi naplňovat.