Podnikáním k úspěchu

Každý z nás si jednou bude muset najít práci a zažít skutečný dospělý život. Často tedy studujeme školu, která nás nebaví a tento trend se v mnoha případech odráží i v navazujícím zaměstnání. Děláme stereotypní práci, do které chodíme pouze kvůli penězům a ubíjející rutina nás postupem času může zavést až k syndromu vyhoření. Pokud jsme však troufalí nabízí se zde určité řešení.
kapsa s kreditkami
Tím řešením je podnikat. Může se to zdát jako sen nebo hloupý nápad, ale opak je pravdou. Často se může ukázat, že podnikání je právě ta cesta, kterou svéhlaví lidé potřebují a stereotyp je pouze ubíjí. Ani v podnikání se však nejedná o růžovou cestu plnou peněz, úspěchů a luxusu. Když by tomu tak bylo takovou práci by mohl dělat skutečně každý.
Pokud i přes to všechno chceme podnikat musíme se zeptat sami sebe, zda budeme pracovat jako jednotlivci nebo ve skupině. Podnikání lze tedy rozdělit na:
·         Živnostenské podnikání
·         Společnost
obchodní strom

V rámci živnostenského podnikání se zaměřujeme pouze na práci jednotlivce. Zde existuje mnoho typů a každý má jiné požadavky. Základní dělení je na volné a vázané živnosti. K volné nepotřebujeme žádné oprávnění ani vzdělání a stačí nám pouze odhodlání. V rámci vázané živnosti si musíme zjistit co u kterého typu potřebujeme. Ve většina případů se však jedná o určitý specializovaný typ vzdělání a následná praxe.
Náporu trhu je ale velmi náročné odolávat osamocen. Proto si někteří z nás rozhodli zařídit společné podnikání a tedy společnost. Za společnost nazýváme podnikání dvou a více osob se stejným záměrem, které spojí své síly. Zde existuje také základní dělení společností:
·         Osobní
·         Kapitálové
macbook pod brýlemi

Osobní společnosti jsou takové, kde není nutné sestavovat základní kapitál, ale jednotliví společníci ručí za závazky společnosti celým svým majetkem.
V rámci kapitálových je tomu přesně obráceně. Společnosti jsou nuceny složit určitý kapitál, kterým následně ručí za případné ztráty a nesplacené závazky. To má samozřejmě výhodu, že jsou pokryta veškerá rizika, kterým může být společnost vystavena.