Principy sociálně terapeutických dílen

Jedná se o dlouhodobou podporu osobám, které kvůli svému handicapu snížené soběstačnosti mají potíže začlenit se do společnosti a do pracovního procesu. Tito lidé jsou zpravidla fyzicky nebo mentálně postižení a nelze je zařadit do klasického pracovního poměru, dokonce ani do prostředí chráněného trhu práce.
Sociálně terapeutická dílna není chráněné pracovní místo, které se dříve nazývalo chráněnou dílnou. Chráněné pracovní místo zaměstnává osoby zdravotně postižené a jde o klasické zaměstnání, za které pracovníkům náleží mzda. Zatímco sociálně terapeutické dílny pouze podporují dlouhodobě pracovní zvyklosti a dovednosti v rámci terapeutických prostředků. Jde tedy o sociální službu – pomoc, nikoliv o placené zaměstnání.
červená cedule

Terapeutické dílny navazují na služby rehabilitační

Cílem této služby je především podpořit stabilitu pracovních schopností, aby bylo možno klienta umístit na trh práce buď do chráněné dílny, nebo do běžného pracovního procesu. Terapeutickým dílnám předchází služby sociální rehabilitace a právě klienti, kteří rehabilitaci prodělali a jsou již více samostatní v rozhodovacích procedurách, a jsou schopni samostatně rozvíjet své schopnosti, postupují pod dohledem odborníků dalším směrem.
židle pro postižené
Sociálně terapeutické dílny jsou nabízeny lidem, kteří trpí duševními chorobami, nebo kombinovaným postižením, a jejichž věk již překročil hranici 15 let. Jedná se o služby v souvislosti s:

  • zajištěním prostředků pro osobní hygienu, podporou hygienických návyků a výpomocí při provádění péče o pokožku, zuby, vlasy, očistu těla, kosmetiku, apod.
  • pomocí při obstarávání stravy – s nákupy a seznamy potravin na nákup, s hospodařením a finančním rozpočtem na stravu, s přípravou a servírováním pokrmů.
  • podporou a nácvikem vlastní soběstačnosti v souvislosti se zařazením do společnosti.
  • zdokonalováním schopností vykonávat souvislé zaměstnání, s podporou uplatnění pracovních dovedností a zvyklostí.