Kdo doma drží kasu?

Dovednost hospodaření s financemi si obvykle přinášíme už z rodiny, kde jsme vyrůstali. Model, který fungoval rodičům, se snažíme uplatnit (alespoň zčásti), když se dostaneme do dospělosti. Potíže mohou nastat, když příjmy nepokryjeme naše potřeby nebo si každý z partnerů přinese do nové rodiny jiný model, jak s penězi ve dvou nakládat.
 budík na mincích
Způsobů, jak hospodařit se společnými příjmy, je vícero. Nejprve vycházejme ze situace, že oba mladí lidé si vydělávají. Velmi pravděpodobně se příjmy liší, v čemž nastává první potíž. U řady párů se osvědčil společný účet, na které posílají oba dva své příjmy a z účtu jsou hrazeny veškeré náklady na provoz domácnosti i osobní potřeby nebo dovolená. Tento model pracuje s vysokou mírou vlastní odpovědnosti, protože každý z partnerů si musí být vědom limitu možných vlastních výdajů. Ideální je, když spolu partneři komunikují, společně hradí výdaje, vytváří si rezervu nebo jinak spoří, jsou schopni si stanovit určitou míru „kapesného“, kterou mohou z příjmu disponovat. Výjimkou není ani finanční plán, který zvyšuje motivaci obou pro naplnění společných (nejen finančních) cílů.
 
Další možnou variantou společného hospodaření jsou osobní účty obou partnerů a jeden společný, na který oba přispívají a ze kterého jsou následně hrazeny položky týkající se domácnosti  či později dětí. Zbylá část příjmu tak zůstane každému z partnerů, zvýhodněn je tedy ten s vyšším příjmem. Častěji jde o muže, někteří ze „svých“ peněz financují dražší dovolenou nebo koupi nábytku, ale údaj o svých úsporách před partnerem mohou i tajit. Platí zásada, že model může fungovat, pakliže vyhovuje oběma. Jsou páry, které takto zvládnou spokojeně společně hospodařit.
 spoření dívky
Ke změně v přístupu obou partnerů dochází i ve finančně náročném období, kdy je žena (ale někdy i muž) na mateřské či rodičovské dovolené, a tedy reálně se jejich příjem obvykle sníží. Toto období je o to náročnější, že členů rodiny je na nižší příjem „najednou“ více. Navzdory tomu je řada párů, která i tuto zátěž zvládne. Základem je však nejen schopnost zajistit  příjem jedním z nich, ale také schopnost a ochota o penězích mluvit a domluvit se na straně muže i ženy.